NestLingue články v novinách / Nestlingue in newspapers

fotografie interiéru A EXTERIÉRU školky / NestLingue interiors AND EXTERIORS

V NestLingue se věnuje velká pozornost prostorovému uspořádání. Je již tradicí, že se při tom dbá na principy harmonie prostoru vycházející z učení feng šuej. Pro přechod do módu prohlížení, klikněte na kteroukoliv fotografii.

NestLingue interier-2048-4.jpg
NestLingue duben 2016-1-wm.jpg

In NestLingue we take a great care when arranging space. It is a tradition that in doing so we follow the principles of creating a harmonious space based on the teachings of feng shui. You can click on any photo to go to the view mode.

NestLingue duben 2016-2.jpg
NestLingue duben 2016-5.jpg

NestLingue v TV a rozhlase / NestLingue in TV