OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁVÁNÍ

ŠÍŘÍME LÁSKU A POMÁHÁME OSTATNÍM. NEPLÝTVÁME ČASEM NA SROVNÁVÁNÍ A HODNOCENÍ. JDEME K JÁDRU ČLOVĚKA A NECHÁVÁME VYKVÉST JEHO KRÁSU A JEDINEČNOST. 

 

JSME 

prestižní mezinárodní školka a jesličky rodinného typu, ve které je radost být. Již deset let patříme mezi nejlepší školky v Praze a okolí.                                       

Radost na elipse

Radost na elipse

 

DĚTEM JE K DISPOZICI 

dvojjazyčné anglicko-české prostředí pečlivě připravené podle odkazu Dr. Marie Montessori a principů Feng Shui. Fotografie interiérů si můžete prohlédnout ZDE.

Interér NestLingue Primary třídy

Interér NestLingue Primary třídy

 

NAŠÍM CÍLEM JE

podpora přirozeného rozvoje dětí, jenž se opírá o vlastní zkušenost, soběstačnost, sebedůvěru, vzájemný respekt a lásku.                                                                                   

Děti z NestLingue školky

Děti z NestLingue školky

 

PEDAGOGY VYBÍRÁME S VELKOU PečlivostÍ A CITEM, PODLE CHARAKTERU A OSOBNOSTI ČLOVĚKA. Tým NestLingue v současnosti tvoří:

 

Klára Markuciová

Ředitelka a vedoucí učitelka školkové třídy

 

Roman Beneš, Bc.

Český učitel školkové třídy a učitel bubnů

NestLingue team - Roman Beneš.jpg
 

Klára Šuber Jechová, Mgr.

Zástupce vedoucího učitele v jesličkové třídě

 

Jiří Hunyady

Učitel hudby v jesličkové i školkové třídě

NestLing team - Jirka
 

NESTLINGUE PŘÍSTUP

Alena Brothánková, MBA 

Zástupce ředitelky

NestLingue team - Alena Brothánková.jpg
 

Rebekah conNor, BC.

 Anglická učitelka školkové třídy

Rebekah Jacksh
 

Gwendoline Jacksh

Anglická učitelka jesličkové třídy

NestLingue team - Gwendoline Jacksh.jpg
 

Lucie Švrčková

Hospodářka školky

Lucie Švrčková
 

Martin Wilczek, Ing.

Školkový fotograf

Martin - selfportrait - final.jpg
 

Michal Blahovec, BBA

Učitel malby ve školkové třídě

Michal Blahovec
 

Mahnaz Hashem

Učitelka odpolední školky

Mahnaz Hashem
 

Sweetie

Školková kočička

Sweetie
 

VĚDOMÁ PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE DĚTÍ


S velkou citlivostí jsme připravili prostředí, které plně respektuje a podporuje individuální vzdělávací potřeby dětí v různých vývojových obdobích a napomáhá tak k nalezení pozitivní formy vlastního sebevyjádření.

Věnujeme pozornost nezměrné kapacitě dítěte, která je ve své nejvyšší síle přítomná právě ve věku od 0 do 6 let a jsme si vědomi toho, že toto je centrální a klíčové období pro jeho celoživotní cestu. Ve spolupráci s rodiči napomáháme dětem zformovat zdravé kořeny, jež z nich utvoří fyzicky, mentálně, emocionálně a citově rozvinuté a charakterově celistvé jedince. 

 

Montessori pedagogika

DOTAZ OD HONZY:

"Co se Vám osobně líbí na Montessori? Mám pocit, že "systém" fungování je docela odlišný od státních školek. Jak se odlišuje?"


Jsem fascinovaná dvěmi věcmi, které Dr. Marie Montessori zformovala. Jsou to "lidské tendence" a "senzitivní období vývoje dítěte". Obecně je platné, že je třeba děti vzdělávat z "vnějšku", prostřednictvím učitele. Systém školství díky tomu vytváří tlak a děti ztrácí zájem o učení. Lidské tendence a senzitivní období jsou však vrozeným pokladem každého z nás, který zajištuje zapálení neuhasitelného ohně touhy učit se a poznávat. Jsou vnitřním učitelem, který je vždy a za každých okolností dítěti k dispozici a pomáhá mu utvrořit sama sebe v celistvého a sebe si vědomého člověka.


Práce s dětmi v montessori školkách se liší od běžných školek tím, že vzdělávání vychází z potřeb dítěte nikoliv z dospělého. Děti mají možnost zvolit si co se chtějí naučit, kdy se to chtějí naučit, místo kde se to chtějí učit, s kým se chtějí učit a jak dlouho se prohlubování dané dovednosti chtějí věnovat. Díky těmto několika faktorům přestává být vzdělávání násilnou a podmíněnou zkušeností a v dětech přirozeně vyvstávají kvality, jako je samostatnost, zodpovědnost, sebeovládání, trpělivost, soustředění, empatie a schopnost spolupráce.

Klára Markuciová