OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁVÁNÍ

ŠÍŘÍME LÁSKU A POMÁHÁME OSTATNÍM. NEPLÝTVÁME ČASEM NA SROVNÁVÁNÍ A HODNOCENÍ. JDEME K JÁDRU ČLOVĚKA A NECHÁVÁME VYKVÉST JEHO KRÁSU A JEDINEČNOST. 

 

JSME 

prestižní mezinárodní školka a jesličky rodinného typu, ve které je radost být. Již deset let patříme mezi nejlepší školky v Praze a okolí.                                       

                                            Radost na elipse

                                           Radost na elipse

 

DĚTEM JE K DISPOZICI 

dvojjazyčné anglicko-české prostředí pečlivě připravené podle odkazu Dr. Marie Montessori a principů Feng Shui. Fotografie interiérů si můžete prohlédnout ZDE.

                                 Interér NestLingue Primary třídy

                                Interér NestLingue Primary třídy

 

NAŠÍM CÍLEM JE

podpora přirozeného rozvoje dětí, jenž se opírá o vlastní zkušenost, soběstačnost, sebedůvěru, vzájemný respekt a lásku.                                                                                   

                                       Děti z NestLingue školky

                                      Děti z NestLingue školky

 

PEDAGOGY VYBÍRÁME S VELKOU PečlivostÍ A CITEM, PODLE CHARAKTERU A OSOBNOSTI ČLOVĚKA. Tým NestLingue v současnosti tvoří:

 

Klára Markuciová

Ředitelka a vedoucí učitelka školkové třídy

 

KATE FAY

Anglický učitel školkové třídy

NestLingue - September 2017 Kate.jpg
 

NESTLINGUE PŘÍSTUP

ING. KATEŘINA SOBOTKOVÁ 

Vedoucí učitelka jesličkové třídy

 

BC. Roman Beneš

Český učitel školkové třídy a učitel bubnů 

 

BBA. Michal blahovec

Učitel výtvarné výchovy a umělecné malby

Michal web2.jpg
 

Lucie Švrčková

Hospodářka školky

 

VĚDOMÁ PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE DĚTÍ


S velkou citlivostí jsme připravili prostředí, které plně respektuje a podporuje individuální vzdělávací potřeby dětí v různých vývojových obdobích a napomáhá tak k nalezení pozitivní formy vlastního sebevyjádření.

Věnujeme pozornost nezměrné kapacitě dítěte, která je ve své nejvyšší síle přítomná právě ve věku od 0 do 6 let a jsme si vědomi toho, že toto je centrální a klíčové období pro jeho celoživotní cestu. Ve spolupráci s rodiči napomáháme dětem zformovat zdravé kořeny, jež z nich utvoří fyzicky, mentálně, emocionálně a citově rozvinuté a charakterově celistvé jedince. 

 

Montessori pedagogika

DOTAZ OD HONZY:

"Co se Vám osobně líbí na Montessori? Mám pocit, že "systém" fungování je docela odlišný od státních školek. Jak se odlišuje?"


Jsem fascinovaná dvěmi věcmi, které Dr. Marie Montessori zformovala. Jsou to "lidské tendence" a "senzitivní období vývoje dítěte". Obecně je platné, že je třeba děti vzdělávat z "vnějšku", prostřednictvím učitele. Systém školství díky tomu vytváří tlak a děti ztrácí zájem o učení. Lidské tendence a senzitivní období jsou však vrozeným pokladem každého z nás, který zajištuje zapálení neuhasitelného ohně touhy učit se a poznávat. Jsou vnitřním učitelem, který je vždy a za každých okolností dítěti k dispozici a pomáhá mu utvrořit sama sebe v celistvého a sebe si vědomého člověka.


Práce s dětmi v montessori školkách se liší od běžných školek tím, že vzdělávání vychází z potřeb dítěte nikoliv z dospělého. Děti mají možnost zvolit si co se chtějí naučit, kdy se to chtějí naučit, místo kde se to chtějí učit, s kým se chtějí učit a jak dlouho se prohlubování dané dovednosti chtějí věnovat. Díky těmto několika faktorům přestává být vzdělávání násilnou a podmíněnou zkušeností a v dětech přirozeně vyvstávají kvality, jako je samostatnost, zodpovědnost, sebeovládání, trpělivost, soustředění, empatie a schopnost spolupráce.

Klára Markuciová