VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLkY

Vědomé učení se a utváření vlastních schopností

 

Program třídy je určen pro děti ve věku od 3 - 6 let.

 

Citlivě připravené prostředí třídy pomáhá dětem objevovat a rozvíjet dovednosti v mnoha oblastech. Praktický život - rozvíjí základní motorické dovednosti, schopnost péče o vlastní osobu a své tělo, péče o své okolí, cvičení sociálních vztahů a cvičení kontroly pohybu. Smyslová výchova - rozlišování, srovnávání, třídění, pojmenovávání či popisování smyslových vjemů z různých hledisek (např. délky, šířky, teploty, hmotnosti, atd.). Jazykové dovednosti v anglickém a českém jazyce ve třech úrovních. V oblasti mluveného slova, rozvoje psaní a čtení. Matematika - přijmutí konceptu počtu, symbolu, posloupnosti a početních operací. Pokládáme základy pro zeměpis, přírodovědu, umění, výtvarnou a hudební výchovu.

 

PROGRAM DNE VE školce JE K NAHLÉDNUTÍ  ZDE

 

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

Ve třídě mateřské školy děti prožívají společně čas, ve kterém skrze hru, dobrodružství a vzájemnou spolupráci objevují a zdokonalují své schopnosti a dovednosti.                                                                                                                                                                             

 

                                      Prostor třídy mateřské školy

ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH DOVEDNOSTÍ

Atmosféra třídy probouzí odvahu a chuť k samostatnosti, jež je základem plnohodnotného obrazu o sobě samém a pocitu spokojenosti. Děti jsou vzdělávány v osmi vzdělávacích oblastech, ve kterých aktivně podporujeme rozvoj více než 700 dovedností. 

 

                                 Zamyšlení při dopolední práci

 

SVOBODA, RESPEKT A ÚCTA 

Jsou živými kvalitami, které jsou aktivně přítomné v každodenním vzdělávání, díky nimž děti projevují radost z poznávání, tvořivost, citlivost a vnímavost vůči sobě i okolí a ochotě být nápomocný druhým.                                                                                                         

 

              Radost ze spolupráce (nad pomůckou z matematiky)

 

Kroužky pro děti

V NestLingue si děti mohou vybrat z následujících kroužků:

 

Videa ze ŠKOLkY

Další videa ze života školky si můžete prohlédnout ZDE.