fotografie interiéru A EXTERIÉRU školky / NestLingue interiors AND EXTERIORS

V NestLingue se věnuje velká pozornost prostorovému uspořádání. Je již tradicí, že se při tom dbá na principy harmonie prostoru vycházející z učení feng šuej. Pro přechod do módu prohlížení, klikněte na kteroukoliv fotografii.

Primary classroom / Třída školky

Primary classroom / Třída školky

Toddler classroom / Třída jesliček

Toddler classroom / Třída jesliček

Primary classroom / Třída školky

Primary classroom / Třída školky

NestLingue garden / Zahrada školky

NestLingue garden / Zahrada školky

In NestLingue we take a great care when arranging space. It is a tradition that in doing so we follow the principles of creating a harmonious space based on the teachings of feng shui. You can click on any photo to go to the view mode.

Primary classroom / Třída školky

Primary classroom / Třída školky

Toddler classroom / Třída jesliček

Toddler classroom / Třída jesliček

Toddler classroom / Třída jesliček

Toddler classroom / Třída jesliček

NestLingue garden / Zahrada školky

NestLingue garden / Zahrada školky

NestLingue playground / Hřiště školky

NestLingue playground / Hřiště školky

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Caffee and relax "Why not Špejchar"

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Caffee and relax "Why not Špejchar"

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Playground I.

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Playground I.

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Playground I.

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Playground I.

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Horse Farm

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Horse Farm

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Pond

NestLingue Neighborhood / Beauty close to school  - Pond